မိုင်းအုဏ်းခိုင်
Hluttaw အမျိုးသားလွှတ်တော်
Constituency ရှမ်း-10
Party/Ministry တအောင်း (ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ
Age 54
National Identity ပလောင်
Email -
Phone
Facebook -
History
အဆိုတင်သွင်း
(0)
ဥပဒေကြမ်းအားတင်သွင်းမှု
(0)
ထောက်ခံဆွေးနွေးမှု
(1)
ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးမှု
(0)
ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေး
(3)