သက်နိုင်ဦး
Hluttaw ပြည်သူ့လွှတ်တော်
Constituency ရေဖြူမဲဆန္ဒနယ်
Party/Ministry အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
Age 57
National Identity ဗမာ
Email -
Facebook -
History