ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
Minister ဦးမျိုးသိန်းကြီး
Deputy Minister ဦး၀င်းမောင်ထွန်း
Description -
Facebook -
Fax 067 407406, 404382
Address Office No. (13/15), Nay Pyi Taw
History

တင်သွင်းခဲ့သည့် ဉပဒေကြမ်းများ