ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
Minister ဦးမော်သန်း
Deputy Minister -
Description -
Facebook -
Fax 067 407339
Address Office No. (12), Nay Pyi Taw
History

တင်သွင်းခဲ့သည့် ဉပဒေကြမ်းများ