ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့
Minister ဒေါက်တာ၀င်းသိန်း
Deputy Minister -
Description -
Facebook -
Fax 067 409045
Address Office No. (17), Nay Pyi Taw
History

တင်သွင်းခဲ့သည့် ဉပဒေကြမ်းများ