အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
Minister ဦးသိန်းဆွေ
Deputy Minister -
Description -
Email -
Facebook -
Fax 067 430083, 431013, 431008
Address Office No. (48), Nay Pyi Taw.
History

တင်သွင်းခဲ့သည့် ဉပဒေကြမ်းများ