စီပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာန
Minister ဒေါက်တာသန်းမြင့်
Deputy Minister ဦးအောင်ထူး
Description -
Facebook -
Fax 067 408004, 408256, 408263
Address Office No. (3), Nay Pyi Taw.
History

တင်သွင်းခဲ့သည့် ဉပဒေကြမ်းများ 

လက်ရှိရောက်ရှိရာအဆင့်
တင်သွင်းခဲ့သည့်ရက်စွဲ
30th Jul 2018