စခင်ဇော်လင်း
Hluttaw အမျိုးသားလွှတ်တော်
Constituency ဧရာဝတီ-2
Party/Ministry အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
Age 44
National Identity ကရင်
Facebook -
History
အဆိုတင်သွင်း
(0)
ဥပဒေကြမ်းအားတင်သွင်းမှု
(0)
ထောက်ခံဆွေးနွေးမှု
(0)
ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးမှု
(0)
ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေး
(7)