ပူဂင်ကမ်းလျန်
Hluttaw အမျိုးသားလွှတ်တော်
Constituency ချင်း-၅
Party/Ministry ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
Age 64
National Identity ဇိုမီး/ချင်း
Email -
Phone
Facebook -
History
အဆိုတင်သွင်း
(0)
ဥပဒေကြမ်းအားတင်သွင်းမှု
(0)
ထောက်ခံဆွေးနွေးမှု
(0)
ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးမှု
(0)
ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေး
(1)