မန်းထွန်းကြိုင်
Hluttaw အမျိုးသားလွှတ်တော်
Constituency ဧရာဝတီ-6
Party/Ministry အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
Age 66
National Identity ကရင်
Email -
Facebook -
History
အဆိုတင်သွင်း
(0)
ဥပဒေကြမ်းအားတင်သွင်းမှု
(0)
ထောက်ခံဆွေးနွေးမှု
(0)
ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးမှု
(0)
ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေး
(2)