ဗိုလ်မှူးချုပ်နိုင်ဝင်း
Hluttaw ပြည်သူ့လွှတ်တော်
Constituency -
Party/Ministry တပ်မတော်သားပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
Age 54
National Identity ဗမာ
Email -
Phone
Facebook -
History