နေလင်းထွန်း
Hluttaw ပြည်သူ့လွှတ်တော်
Constituency ဘုတ်ပြင်းမဲဆန္ဒနယ်
Party/Ministry အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
Age 50
National Identity ဗမာ
Email -
Facebook -
History