နှီယာအုပ်
Hluttaw ပြည်သူ့လွှတ်တော်
Constituency ဟားခါးမဲဆန္ဒနယ်
Party/Ministry အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
Age 76
National Identity ချင်း
Email -
Phone
Facebook -
History