လှသန်း
Hluttaw ပြည်သူ့လွှတ်တော်
Constituency ကဝမဲဆန္ဒနယ်
Party/Ministry အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
Age 63
National Identity ဗမာ
Email -
Facebook -
History