ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတင်လင်းဦး
Hluttaw အမျိုးသားလွှတ်တော်
Constituency တပ်မတော်သားအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
Party/Ministry -
Age -
National Identity -
Email -
Phone
Facebook -
History
အဆိုတင်သွင်း
(0)
ဥပဒေကြမ်းအားတင်သွင်းမှု
(0)
ထောက်ခံဆွေးနွေးမှု
(0)
ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးမှု
(1)
ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေး
(0)