သာဦး
Hluttaw
Constituency -
Party/Ministry ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
Age -
National Identity -
Email -
Phone -
Facebook -
History
အဆိုတင်သွင်း
(0)
ဥပဒေကြမ်းအားတင်သွင်းမှု
(1)
ထောက်ခံဆွေးနွေးမှု
(0)
ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးမှု
(0)