ဗိုလ်မှူးစိုးကိုကို
Hluttaw
Constituency တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်
Party/Ministry -
Age -
National Identity -
Email -
Phone
Facebook -
History
အဆိုတင်သွင်း
(0)
ဥပဒေကြမ်းအားတင်သွင်းမှု
(0)
ထောက်ခံဆွေးနွေးမှု
(0)
ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးမှု
(0)
ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေး
(0)